Huis en gedragsregels

Algemeen:

 • Deze huis- en gedragsregels zijn van toepassing op iedereen die Scratch tijdens de Carnavalsdagen betreedt.
 • Bij vragen, opmerkingen, constateringen enz. kun je de medewerkers van Scratch benaderen.
 • Toezicht op naleving vindt plaats door het bestuur van Scratch en de door het bestuur aangewezen  medewerkers  zonder aanzien des persoon.
 • Alle bezoekers van Scratch moeten zich houden aan de algemene maatschappelijke fatsoens- en omgangsnormen. Ongewenste intimiteiten, discriminerend gedrag, grof taalgebruik, verbale agressie, lichamelijke agressie dan wel dreiging daarmee, worden niet geaccepteerd.
 • Alle medewerkers zijn verplicht de Scratch kleding op representatieve wijze te dragen.
 • Het is verboden eigen alcohol en verdovende middelen onder zich te hebben dan wel te gebruiken in Scratch.
 • Roken is niet toegestaan binnen Scratch

Veiligheid:

 • Bij noodsituaties of calamiteiten dienen de instructies van de Scratch bestuursleden en/of herkenbare hulpverleners opgevolgd te worden.
 • Vluchtwegen dienen te allen tijde vrijgehouden te worden van obstakels.

Beveiliging:

 • Het is verplicht een geldig identiteitsbewijs bij te hebben. Bij binnenkomst in Scratch kan het ID bewijs middels een ID-scanner plus visueel gecontroleerd worden; iedereen is verplicht hieraan deel te nemen.
 • Het is niet toegestaan om (tijdelijk) via een nooduitgang het gebouw te verlaten (ook niet kortstondig)
 • Bij het begaan van strafbare feiten zal aangifte worden gedaan bij de politie en zal de schade bij de dader verhaald worden.

Iedereen wordt geacht de huis- en gedragsregels te kennen en daarnaar te handelen.

Bij constateringen van het niet naleven van deze huis- en gedragsregels kunnen sancties opgelegd worden.

Voorwaarde voor verkoop alcohol:

 • Alleen met geldig identiteitsbewijs (controle via ID-scanner)
 • Geboren voor 01-03-2001
 • Je bent in bezit van groene armband (kassa Scratch)
 • Alcohol is alleen met een Oranje munt, in combinatie met de groene armband te verkrijgen
 • Geen doorverkoop/ doorgeven van alcohol aan niet gerechtigden
 • Geen doorverkoop van de Oranje munten voor alcohol
 • Overleggen ID-bewijs bij de entree en muntverkoop
 • ID-bewijs wordt bij twijfel ook aan de bar gevraagd
 • Je ID-bewijs dien je altijd bij je te hebben en op verzoek van het personeel van Scratch moet dit getoond worden

Houdt men zich niet aan deze voorwaarden, dan wordt toegang tot Scratch ontzegd voor de gehele carnaval ! Eventuele kosten voor overtredingen (1440 Euro!) worden op de overtreder verhaald!

 

 


 

Copyright Scratch - 2019 - Webdesign: ZoMaar Zichtbaar